top of page

Polish Day in Brussels 2023

PolishDay2023.png

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: Łączy nas Polska – wydarzenia polonijne w Belgii, Holandii, Niemczech i krajach skandynawskich.

Kwota dotacji: 7000, 00 zł.

Całkowita wartość zadania publicznego: 111 000,00 zł.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy m. in. dofinansowania wynagrodzeń prelegentów i ekspertów, kosztów administracyjnych związanych z organizacją wydarzeń, kosztów promocyjnych, zakupu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych oraz innych kosztów niezbędnych do realizacji zadań

znaki-na-stronie-www-1-1536x511.png
wspolnota_polska_logo.bmp
bottom of page