top of page

Dotacje 

znaki-na-stronie-www-1-1536x511.png

Informujemy, że nasza  organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023

Kwota dotacji: 157 600 PLN w 2022 r.

Kwota dotacji: 137 000 PLN w 2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 294 700 PLN

oraz

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2022 roku.

Kwota dotacji: 13 800 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 13 800 PLN

 

Zadanie publiczne ” Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023” polega na wsparciu organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem organizacji.

Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego w 2022 roku” polega na dofinansowaniu bieżącego utrzymania tytułów prasowych, audycji radiowych, telewizji internetowych oraz mediów internetowych, ich modernizacji i rozwoju, a także pomoc w ich profesjonalizacji.

wspolnota_polska_logo.bmp
bottom of page